Wednesday 9 November 2022

அமைதியாக இருக்கச் சொல்லி பதற்றப்படுது மனசு.
ஏதோ சில தருணங்களில்
ஓயாமல் பேசிக்கொண்டே இருப்பாள்
இரண்டு நாளாக நசநசக்கும் இந்த மழைபோல